Solar Internet data center
Green power for a green Future
"Made in Thailand"
Green hosting


Green email


Hosted services


lamp

Go green now


zero

With us you can get the world greener and show your customers that you care for the future. The green future will start soon and you can be with us on this way.


คุณสามารถทำให้โลกนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใส่ใจในอนาคต อนาคตสีเขียวจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า และคุณสามารถอยู่กับเราได้ด้วยวิธีนี้ 

Our partner for green hosted services

Dr.Web AV-Desk


การสแกนและตรวจสอบไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ

สแกนหาไวรัสด้วยความเร็วสูง ด้วยระบบมันติคอร์ ป้องกันไวรัสโทรจันและมัลแวร์อื่นๆ

More Info
Pocket vCard
เป็นอุปกรณ์แทนที่นามบัตรแบบเดิม 
เข้าสู่โลกดิจิทัลและแชร์รายละเอียด
การติดต่อของคุณในเวลาเพียงไม่กี่วินาที!
 แต่ผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ด้วย Pocket vCard จะอยู่กับคุณตลอดไป
More Info
You?

If you are interested to come in partnership with us we would appreciate this. Together we will get the world greener.

หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง เราจะร่วมกันทำให้โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

More Info
Green solutions for a green future
logo